Κλειδί γενικής χρήσης για όλες τις ντουλάπες κεντρικών εγκαταστάσεων

00 11 06 V02 (online-normal)
00 11 06 V02 zoom 

  • για συστήματα κλεισίματος στην ηλεκτρολογία, στην παροχή αερίου και νερού, σε συστήματα κλιματισμού και αερισμού, στη βιομηχανία, στην τεχνολογία κτιρίων κτλ.
  • τέσσερα διαφορετικά προφίλ κλειδώματος από ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση σε ένα κλειδί
  • με υποδοχή κατσαβιδόλαμας για 1/4" κατσαβιδόλαμες με μαγνήτη
  • Μήκος βραχίονα συνολικά: 97 mm
  • σώμα από συνθετικό υλικό, βερνικωμένο

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Δυνατότητες καρέ
mm
Δυνατότητα τριγωνικό
mm
Δυνατότητες κυλινδρικό με αυτιά
mm
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
00 11 06 V020754005 / 6 / 7 - 893 - 59770
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων