Κλειδί γενικής χρήσης "Οικοδομή" για όλες τις ντουλάπες κεντρικών εγκαταστάσεων

00 11 06 V01 (online-normal)
00 11 06 V01 zoom 

  • για συστήματα κλεισίματος στην ηλεκτρολογία, στην παροχή αερίου και νερού, σε συστήματα κλιματισμού και αερισμού, στη βιομηχανία, στην τεχνολογία κτιρίων κτλ.
  • 9 διαφορετικά προφίλ κλειδώματος από ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση σε ένα κλειδί
  • Τύπος "Οικοδομή" με βυσματούμενο, μαγνητικά συγκρατούμενο προσάρτημα: Σύνδεσμος για κλειδαριές με οπή κυλίνδρου προφίλ και κλιμακωτό καρέ
  • με υποδοχή κατσαβιδόλαμας για 1/4" κατσαβιδόλαμες με μαγνήτη
  • με αφαιρούμενη αλυσίδα και αυτόματο κρίκο
  • Μήκος βραχίονα: 157 / 95 mm
  • χυτοσίδηρο επιψευδαργυρωμένο

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Δυνατότητες καρέ
mm
Δυνατότητα τριγωνικό
mm
Δυνατότητες κυλινδρικό με αυτιά
mm
Δυνατότητα ημισέληνος
mm
Δυνατότητες κλιμακωτό καρέ
mm
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
00 11 06 V010753945 / 6 / 7 - 8 / 9 - 107 / 8 - 9 / 10 - 113 - 566 / 7 / 8 / 9 / 10160255
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων