Κλειδί ηλεκτρικού πίνακα με ανιχνευτή τάσης και μαγνητικού πεδίου
για όλες τις ντουλάπες κεντρικών εγκαταστάσεων

00 11 17 (online-normal)
00 11 17 zoomGS_LGA_s.jpg (online-thumb) CE_s.gif (online-thumb) WEE_s.gif (online-thumb)

 • ευκολομεταφερόμενο κλειδί ηλεκτρικού πίνακα σε μορφή στυλό με κλιπ στερέωσης για την ασφαλή φύλαξη
 • επαγωγική αναγνώριση των τάσεων εναλλασσομένου ρεύματος με οπτική ένδειξη, εύρος τάσης 50 - 600 V, εύρος συχνότητας 50 - 60 Hz
 • επαγωγική αναγνώριση των μαγνητικών πεδίων με οπτική ένδειξη (πράσινη φωτοδίοδος (LED) )
 • Πλήκτρο ON
 • αυτόματη απενεργοποίηση για την προστασία της μπαταρίας. το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση μη χρήσης μετά από δύο λεπτά.
 • Ένδειξη μέσω φωτεινής φωτοδιόδου (LED): Αυτοέλεγχος ενεργοποίησης, έλεγχος μπαταρίας και πλησίον υπό τάση ευρισκόμενου αγωγού
 • θήκη μπαταριών με περιστροφική μαντάλωση για 2 μπαταρίες
 • περιστρέφοντας το φορέα του κλειδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέσσερα διαφορετικά προφίλ κλειδιών
 • για όλες τις ντουλάπες εγκαταστάσεων αερίου, ύδρευσης ή ηλεκτρισμού
 • κατάλληλο για τους συντηρητές κτιρίων σε συστήματα κλιματισμού, εξαερισμού, πίνακες κεντρικών εγκαταστάσεων κλπ
 • υποδοχή μπιτ 1/4" γενικής χρήσης για μπιτ (κατσαβιδόλαμες) του εμπορίου (μόνιμος μαγνήτης για σταθεροποίηση)
 • πρόσθετη υποδοχή μπιτ για μπιτ 1/4" σε ένα προφίλ κλειδιού
 • με μια αναστρεφόμενη κατσαβιδόλαμα: σταυροειδής εγκοπή PH / απλή εγκοπή 7,0 x 1,2 mm
 • σώμα εργαλείου: συνθετικό υλικό, ενισχυμένο με ίνες υάλου
 • προφίλ κλειδιού: ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση
Προσοχή! Προσέξτε παρακαλώ οπωσδήποτε τις οδηγίες χειρισμού!


001117H02D0.jpg
001117H03D0.jpg

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Δυνατότητες καρέ
mm
Δυνατότητα τριγωνικό
mm
Δυνατότητες κυλινδρικό με αυτιά
mm
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
00 11 170683966 / 893 - 5155136
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων