Εκθετήριο πώλησης για γκαζοτανάλιες-κλειδιά χωρίς πένσες

00 19 23 V01 (online-normal)
00 19 23 V01 zoom 

  • Ελκυστικό εκθετήριο πωλήσεων για παρουσίαση των γκαζοταναλιών-κλειδιών
  • σταθερός τύπος, για τη στερέωση σε τοιχώματα διάτρητης πλάκας, ενδείκνυται επίσης και εκθετήρια πάγκου.
  • με λωρίδα τιμών-πληροφοριών για την υποδοχή ειδικών για το προϊόν ετικετών
  • παραδίδεται χωρίς εργαλεία
  • Δυνατότητα: μέγιστο από 3 x 86 03 400 / 300 / 250 και από 5 x 86 03 180 / 150 / 125 (εναλλακτικά 2 x 86 05 250 / 3 x 86 05 180 / 4 x 86 05 150)
  • χαλύβδινη λαμαρίνα, κονιοεπιχρισμένη, μαύρη

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Μήκος
mm
Ύψος
mm
Βάθος
mm
Βάρος καθαρό
g
00 19 23 V010777324803902807200
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων