Εκθετήριο κατσαβιδιών χωρίς πένσες

00 19 34 6 (online-normal)
00 19 34 6 zoom 

  • σταθερός τύπος, για τη στερέωση σε τοιχώματα διάτρητης πλάκας
  • με 4 άγκιστρα για κατσαβίδια
  • Εξοπλισμός κατ’ επιθυμία
  • Δυνατότητα: 6 - 8 κατσαβίδια ανά άγκιστρο
  • η παράδοση πραγματοποιείται χωρίς εξοπλισμό
  • Εκθετήριο χωρίς εξοπλισμό, Παραγγείλετε παρακαλώ το κατσαβίδι ξεχωριστά
  • χαλύβδινη λαμαρίνα / χαλύβδινο σύρμα, κονιοεπιχρισμένα, ασημί

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Μήκος
mm
Ύψος
mm
Βάθος
mm
Βάρος καθαρό
g
00 19 34 6075509270120200525
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων