Εκθετήριο δαπέδου για παρουσίαση κοφτών πείρων και πλεγμάτων
χωρίς πένσες

00 19 37 1 (online-normal)
00 19 37 1 zoom 

  • για παρουσίαση κοφτών πείρων και πλεγμάτων
  • εξατομικευμένος εξοπλισμός με μέχρι και 6 κόφτες πείρων και πλεγμάτων
  • η παράδοση πραγματοποιείται χωρίς εξοπλισμό
  • βάρος: περίπου 8 kg
  • Διαθέσιμο εκθετήριο σε περίπτωση παραγγελίας 6 κοφτών πείρων ή κοφτών πλεγμάτων
  • στιβαρό μεταλλικό εκθετήριο, κονιοεπιχρισμένο

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Μήκος
mm
Ύψος
mm
Βάθος
mm
Βάρος καθαρό
g
00 19 37 10697753001504907500
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων