Εκθετήρια τσιμπίδων ηλεκτρονικού χωρίς πένσες

00 19 34 2 V01 (online-normal)
00 19 34 2 V01 zoom
Κεφαλίδα και λωρίδα τιμών-πληροφοριών με γερμανικό κείμενο


 
00 19 34 2 V02 (online-normal)
00 19 34 2 V02 zoom
Κεφαλίδα και λωρίδα τιμών-πληροφοριών σε ουδέτερη γλώσσα


 

  • Κατάλληλο για 24 τσιμπίδες ηλεκτρονικού ακριβείας 34 / 79
  • σταθερό μεταλλικό σώμα με αντικαθιστούμενο ένθετο από αφρώδες υλικό
  • σταθερός τύπος, για τη στερέωση σε τοιχώματα διάτρητης πλάκας, ενδείκνυται επίσης και εκθετήρια πάγκου.
  • συμπεριλαμβανομένης επάνω πινακίδας και λωρίδας τιμών-πληροφοριών
  • Διαθέσιμο εκθετήριο σε περίπτωση παραγγελίας 24 τσιμπίδων ηλεκτρονικού ακρίβειας
  • η παράδοση πραγματοποιείται χωρίς εξοπλισμό
  • χαλύβδινη λαμαρίνα, κονιοεπιχρισμένη, μαύρη

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Μήκος
mm
Ύψος
mm
Βάθος
mm
Βάρος καθαρό
g
00 19 34 2 V010770154102401901800
00 19 34 2 V020770224102401901800
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων