Παραδοσιακή θήκη εργαλείων χωρίς πένσες

00 21 07 LE (online-normal)
00 21 07 LE zoom 

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων