Εκθετήρια πάγκου, 10 τεμαχίων

00 18 01 V01 (online-normal)
00 18 01 V01 zoom 
00 18 01 V06 (online-normal)
00 18 01 V06 zoom 
00 18 01 V10 (online-normal)
00 18 01 V10 zoom 
00 18 01 V11 (online-normal)
00 18 01 V11 zoom 
00 18 01 V12 (online-normal)
00 18 01 V12 zoom 
00 18 01 V13 (online-normal)
00 18 01 V13 zoom 
00 18 01 V14 (online-normal)
00 18 01 V14 zoom 
00 18 01 V15 (online-normal)
00 18 01 V15 zoom 
00 18 01 V16 (online-normal)
00 18 01 V16 zoom 
00 18 01 V17 (online-normal)
00 18 01 V17 zoom 
00 18 01 V18 (online-normal)
00 18 01 V18 zoom 
00 18 01 V19 (online-normal)
00 18 01 V19 zoom 
00 18 01 V20 (online-normal)
00 18 01 V20 zoom 
00 18 01 V21 (online-normal)
00 18 01 V21 zoom 
00 18 01 V22 (online-normal)
00 18 01 V22 zoom 
00 18 01 V23 (online-normal)
00 18 01 V23 zoom 
00 18 01 V24 (online-normal)
00 18 01 V24 zoom 
00 18 01 V25 (online-normal)
00 18 01 V25 zoom 
00 18 01 V26 (online-normal)
00 18 01 V26 zoom 
00 18 01 V29 (online-normal)
00 18 01 V29 zoom 
00 18 01 V30 (online-normal)
00 18 01 V30 zoom 
00 18 01 V31 (online-normal)
00 18 01 V31 zoom 
00 18 01 V32 (online-normal)
00 18 01 V32 zoom 
00 18 01 V33 (online-normal)
00 18 01 V33 zoom 
00 18 01 V34 (online-normal)
00 18 01 V34 zoom 

  • εξοπλισμός με 10 τσιμπίδες διάφορες εκδόσεις / παραλλαγές
  • Εκθετήριο από υψηλής ποιότητας ναστόχαρτο με εκτύπωση υψηλής στιλπνότητας
  • μικρού μεγέθους, απαιτείται ελάχιστος χώρος για την τοποθέτησή του

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
  Ποσότητα Waage_s.gif
g
00 18 01 V01082798 1626
00 18 01 V06082842 2236
00 18 01 V10082880 3650
00 18 01 V11082897 3740
00 18 01 V12082903 3615
00 18 01 V13082927 2860
00 18 01 V14082934 4790
00 18 01 V15082941 4735
00 18 01 V16082958 3626
00 18 01 V17082965 5565
00 18 01 V18082972 2010
00 18 01 V19082989 5476
00 18 01 V20082996 3316
00 18 01 V21083009 4350
00 18 01 V22083016 4885
00 18 01 V23083023 3676
00 18 01 V24083030 2860
00 18 01 V25083047 3526
00 18 01 V26083054 3746
00 18 01 V29082774 1035
00 18 01 V30083153 1050
00 18 01 V31083160 1050
00 18 01 V32083177 1935
00 18 01 V33083184 2160
00 18 01 V34083191 4930
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων