Σετ Εργαλείων

00 31 20 V01 (online-normal)
00 31 20 V01 zoom
με KNIPEX Cobra® 87 01 180 και 87 01 250


 
00 31 20 V02 (online-normal)
00 31 20 V02 zoom
με KNIPEX Alligator® 88 01 180 και 88 01 250


 
00 31 20 V03 (online-normal)
00 31 20 V03 zoom
με γκαζοτανάλια-κλειδί 86 03 180 και KNIPEX Cobra® 87 01 250


 

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
  Ποσότητα Waage_s.gif
g
00 31 20 V01077251Σετ τσιμπίδων 520
87 01 180KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 250KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 31 20 V02077268Σετ τσιμπίδων 535
88 01 180KNIPEX Alligator®, Γκαζοτανάλιες1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
88 01 250KNIPEX Alligator®, Γκαζοτανάλιες1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 31 20 V03078104Σετ τσιμπίδων 600
86 03 180Γκαζοτανάλια - Κλειδί, Κλειδί και ένσα σε ένα Εργαλείο1KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 250KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων