Συλλογές με Τσιμπίδια Ασφαλειών

00 20 03 V02 (online-normal)
00 20 03 V02 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 20 04 V01 (online-normal)
00 20 04 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)

  • εξοπλισμός με συνηθισμένα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας για εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτύλιους
  • ελκυστική χάρτινη συσκευασία με διάτρηση Euro
  • ανθεκτική πλαστική θήκη που χρησιμεύει και σαν κασετίνα
    Μοντέλο 00 20 03 V02 :
  • 4 εργαλεία
    Μοντέλο 00 20 04 V01 :
  • 8 εργαλεία

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
  Ποσότητα
Μορφή
Ø mm
 Waage_s.gif
g
00 20 03 V02077640Σετ μυτοτσίμπιδων παράκυκλων ασφαλείας 450
44 11 J1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
46 11 A1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 20 04 V01077633Σετ μυτοτσίμπιδων παράκυκλων ασφαλείας 890
44 11 J1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J11Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1λυγισμένες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
44 21 J21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
46 11 A1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A11Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1λυγισμένες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων