Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων

00 19 19 V01 (online-thumb)
00 19 19 V01
00 19 19 V02 (online-thumb)
00 19 19 V02
00 19 19 V04 (online-thumb)
00 19 19 V04
00 19 19 V09 (online-thumb)
00 19 19 V09
00 19 19 V10 (online-thumb)
00 19 19 V10
00 19 19 V11 (online-thumb)
00 19 19 V11
00 19 19 V12 (online-thumb)
00 19 19 V12
00 19 19 V13 (online-thumb)
00 19 19 V13
00 19 19 V15 (online-thumb)
00 19 19 V15
00 19 19 V16 (online-thumb)
00 19 19 V16
00 19 19 V17 (online-thumb)
00 19 19 V17
00 19 19 V18 (online-thumb)
00 19 19 V18
00 19 19 V19 (online-thumb)
00 19 19 V19
00 19 19 V20 (online-thumb)
00 19 19 V20
00 19 19 V21 (online-thumb)
00 19 19 V21
00 19 19 V22 (online-thumb)
00 19 19 V22
00 19 19 V23 (online-thumb)
00 19 19 V23
00 19 19 V24 (online-thumb)
00 19 19 V24
00 19 19 V28 (online-thumb)
00 19 19 V28

  • Εξοπλισμός με 10 τσιμπίδες
  • διάφοροι εξοπλισμοί
  • Εκθετήρια από υψηλής ποιότητας ναστόχαρτο
  • Διαστάσεις, συναρμολογημένη (Π x Υ x Β): 225 x 435 x 225 mm

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
  Ποσότητα Waage_s.gif
g
00 19 19 V01073147Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων3610
68 01 200Εμπροσθοκόφτες Μπετού10KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
00 19 19 V02073154Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων3560
87 01 250KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας10KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 19 19 V04073178Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων3610
88 01 250KNIPEX Alligator®, Γκαζοτανάλιες10KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 19 19 V09073222Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων2540
87 01 180KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας5KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 250KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας5KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 19 19 V10073239Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων4645
87 01 250KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας5KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 300KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας5KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 19 19 V11073246Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων4570
88 01 250KNIPEX Alligator®, Γκαζοτανάλιες5KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
88 01 300KNIPEX Alligator®, Γκαζοτανάλιες5KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 19 19 V12 Οι πωλήσεις τερματίζονται 073253Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων4370
99 00 250Τανάλια οικοδόμου, (Κόφτης σύρματος ή κόφτης πλέγματος)5KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
99 00 280Τανάλια οικοδόμου, (Κόφτης σύρματος ή κόφτης πλέγματος)5KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
00 19 19 V13073789Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων3820
71 01 200KNIPEX CoBolt®, Συμπαγής κόφτης πείρων10KNPK1331_schwarz.gif (online-thumb)
00 19 19 V15074540Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων5575
88 01 300KNIPEX Alligator®, Γκαζοτανάλιες10KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 19 19 V16074557Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων2165
87 01 180KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας10KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 19 19 V17074564Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων5765
87 01 300KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας10KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 19 19 V18074687Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων3150
99 00 220Τανάλια οικοδόμου, (Κόφτης σύρματος ή κόφτης πλέγματος)10KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
00 19 19 V19074694Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων3350
99 00 250Τανάλια οικοδόμου, (Κόφτης σύρματος ή κόφτης πλέγματος)10KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
00 19 19 V20074700Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων4550
99 00 280Τανάλια οικοδόμου, (Κόφτης σύρματος ή κόφτης πλέγματος)10KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
00 19 19 V21074717Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων3500
99 14 250Κόφτες Μπετού με υπομόχλιο, μετάδοση υψηλής ροπής με υπομόχλιο10KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
00 19 19 V22074861Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων3035
88 01 180KNIPEX Alligator®, Γκαζοτανάλιες5KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
88 01 250KNIPEX Alligator®, Γκαζοτανάλιες5KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 19 19 V23074878Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων4475
88 01 180KNIPEX Alligator®, Γκαζοτανάλιες5KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
88 01 300KNIPEX Alligator®, Γκαζοτανάλιες5KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 19 19 V24 Οι πωλήσεις τερματίζονται 075530Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων4100
68 01 200Εμπροσθοκόφτες Μπετού5KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
99 01 280Τανάλια οικοδόμου, (Κόφτης σύρματος ή κόφτης πλέγματος)5KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
00 19 19 V28079408Εκθετήρια πάγκου 10 τεμαχίων4100
99 00 220Τανάλια οικοδόμου, (Κόφτης σύρματος ή κόφτης πλέγματος)5KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
99 00 250Τανάλια οικοδόμου, (Κόφτης σύρματος ή κόφτης πλέγματος)5KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)

Οι πωλήσεις τερματίζονται Οι πωλήσεις τερματίζονται
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων