Σετ μυτοτσίμπιδων παράκυκλων ασφαλείας

00 20 03 SB (online-normal)
00 20 03 SB zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 20 04 SB (online-normal)
00 20 04 SB zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)

  • περιλαμβάνει βασικά τσιμπίδια ασφαλειών υψηλών επιδόσεων
  • ελκυστική χάρτινη συσκευασία με διάτρηση Euro
  • ανθεκτική πλαστική θήκη που χρησιμεύει και σαν κασετίνα
    Μοντέλο 00 20 03 SB :
  • 4 εργαλεία
    Μοντέλο 00 20 04 SB :
  • 8 εργαλεία

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
  Ποσότητα
Μορφή
Ø mm
 Waage_s.gif
g
00 20 03 SB050100Συλλογές με Τσιμπίδια Ασφαλειών Ακριβείας 685
48 11 J1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 20 04 SB062417Συλλογές με Τσιμπίδια Ασφαλειών Ακριβείας 1275
48 11 J1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
48 21 J11Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1λυγισμένες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 21 A11Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1λυγισμένες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων