Συλλογές με Τσιμπίδια Ασφαλειών

00 19 56 (online-normal)
00 19 56 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 56 V01 (online-normal)
00 19 56 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 57 (online-normal)
00 19 57 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 57 V01 (online-normal)
00 19 57 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 58 V01 (online-normal)
00 19 58 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 58 V02 (online-normal)
00 19 58 V02 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)

 • μαλακή θήκη με 4 από τα πιό κινήσιμα τσιμπίδια ασφαλειών για εσωτερικές και εξωτερικές ασφάλειες
 • υλικό: μαλακό αλλά ανθεκτικό πλαστικό
  Μοντέλο 00 19 56 :
 • Τέσσερα συνηθισμένα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας για εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτύλιους
  Μοντέλο 00 19 56 V01 :
 • Τέσσερα συνηθισμένα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας για εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτύλιους
  Μοντέλο 00 19 57 :
 • Τέσσερα συνηθισμένα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας για υψηλότατες απαιτήσεις.
  Μοντέλο 00 19 57 V01 :
 • Τέσσερα συνηθισμένα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας για υψηλότατες απαιτήσεις.
  Μοντέλο 00 19 58 V01 :
 • οκτώ συνηθισμένα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας για εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτύλιους
  Μοντέλο 00 19 58 V02 :
 • οκτώ συνηθισμένα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας για υψηλότατες απαιτήσεις.

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
  Ποσότητα
Μορφή
Ø mm
 Waage_s.gif
g
00 19 56030973Σετ μυτοτσίμπιδων παράκυκλων ασφαλείας 4 εργαλεία670
44 11 J2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 56 V01081548Σετ μυτοτσίμπιδων παράκυκλων ασφαλείας 4 εργαλεία665
44 11 J1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
46 11 A1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 57050056Συλλογές με Τσιμπίδια Ασφαλειών Ακριβείας 4 εργαλεία665
48 11 J1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 57 V01081555Σετ μυτοτσίμπιδων παράκυκλων ασφαλείας 4 εργαλεία871
48 11 J2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 58 V01081562Σετ μυτοτσίμπιδων παράκυκλων ασφαλείας 8 εργαλεία1250
44 11 J1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J11Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1λυγισμένες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
44 21 J21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
46 11 A1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A11Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1λυγισμένες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 58 V02081579Σετ μυτοτσίμπιδων παράκυκλων ασφαλείας 8 εργαλεία1455
48 11 J1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J11Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1λυγισμένες μύτες12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εσωτερικούς δακτύλιους σε οπές1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1ίσιες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A11Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1λυγισμένες μύτες10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21Μυτοτσίμπιδο παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας, για εξωτερικούς δακτύλιους σε άξονες1λυγισμένες μύτες19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
Ανταλλακτικά (1)
No.EAN 
00 19 56 LE 4003773035954Βασική Συλλογή χωρίς πένσες
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων