Συλλογή Cobra® στο εκθετήριο πώλησης

00 19 29 (online-normal)
00 19 29 zoom 

  • Εκθετήριο εξοπλισμένο με γκαζοτανάλιες KNIPEX Cobra®
  • σταθερό επιτραπέζιο εκθετήριο, τοποθετείται και σε διάτρητο εκθετήριο
  • Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 610 x 380 x 260 mm
  • χαλύβδινη λαμαρίνα / χαλύβδινο σύρμα, κονιοεπιχρισμένα, μαύρα

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
  Ποσότητα Waage_s.gif
g
00 19 29052340Συλλογή Cobra® στο εκθετήριο πώλησης 19600
87 01 125KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας3KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 150KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας3KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 180KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας3KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 250KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας3KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 300KNIPEX Cobra®, Γκαζοτανάλια υψηλής τεχνολογίας3KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 400KNIPEX Cobra® XL, Τσιμπίδα υδραυλικού και τσιμπίδα αντλιών3KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 560KNIPEX Cobra® XXL, Τσιμπίδα υδραυλικού και τσιμπίδα αντλιών3KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων