Σύνδεσμος συμπίεσης F

97 99 500 (online-normal)
97 99 500 zoom 

  • για ομοαξονικά καλώδια με εξωτερική διάμετρο 7 mm και διηλεκτρικό υλικού από 4,7 mm διάμετρο (όλα τα κοινά ομοαξονικά καλώδια με εσωτερικό αγωγό Ø 1,1 mm)
  • Η επίστρωση Nitin-6™φροντίζει για εξαιρετική προστασία ενάντια στις επιδράσεις του περιβάλλοντος
  • στεγανά (8h / 30m βάθος νερού), ιδανικό για σύνδεση σε LNB και εξωτερικές κεραίες
  • για το εργαλείο συμπίεσης KNIPEX 97 40 20
  • 10 τεμάχια συνδέσμων συμπίεσης F Cablecon σε διαφανής θήκη

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Ποσότητα
97 99 50008237810
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων