Κουτιά συλλογής με μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων

97 99 910 (online-normal)
97 99 910 zoom 

  • εύχρηστο, διαφανές κουτί διανομής
  • περιστρεφόμενο καπάκι με άνοιγμα για τη λήψη ξεχωριστών ακροχιτωνίων σύνδεσης κλώνων

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
  Ποσότητα
Καλώδιο
mm²
AWG
Μήκος περιοχής ρυτίδωσης
mm
KNPK_Laenge_s.gif
mm
Χαρακτηριστικό χρώμα
Νο
 Waage_s.gif
g
97 99 910082491Κουτί συλλογής με μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων145
 5000,50206Ø 90 x 44   
 5000,75186Ø 90 x 44   
 4001,00176Ø 90 x 44   
 3001,50157Ø 90 x 44   
 2002,50137Ø 90 x 44   
97 99 911082507Κουτί συλλογής με μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων140
 1504,00119Ø 90 x 44   
 756,001012Ø 90 x 44   
 7510,00712Ø 90 x 44   
 5016,00512Ø 90 x 44   
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων