Ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων, μη μονωμένα
DIN 46228-1

97 99 390 (online-normal)
97 99 390 zoom 

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Μήκος
mm
Καλώδιο
mm²
AWG
Ποσότητα
97 99 39007670460,5020200
97 99 39107671160,7518200
97 99 39207672861,0017200
97 99 39307673571,5015200
97 99 39407674272,5013200
97 99 39507675994,0011200
97 99 396076766126,0010100
97 99 3970767731210,007100
97 99 3980767801216,005100
97 99 3990767971225,00350
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων