Συνδετικά σωληνάκια, μονωμένα
 

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Καλώδιο
mm²
AWG
Χαρακτηριστικό χρώμα
Ποσότητα
97 99 2700763460,75 - 1,020 - 18red100
97 99 2710763531,5 - 2,515 - 13blue100
97 99 2720763604,0 - 6,011 - 10κίτρινο100
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων