Συνδετικά σωληνάκια με θερμοσυρρικνούμενη μόνωση

97 99 252 (online-normal)
97 99 252 zoom 

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Καλώδιο
mm²
AWG
Χαρακτηριστικό χρώμα
Ποσότητα
97 99 2500763150,75 - 1,020 - 18red100
97 99 2510763221,5 - 2,515 - 13blue100
97 99 2520763394,0 - 6,011 - 10κίτρινο100
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων