κυλινδρικός αρσενικός μονωμένος μονωμένο

97 99 151 (online-normal)
97 99 151 zoom 

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Σύνδεσμος (διάμετρος)
Ø mm
Καλώδιο
mm²
AWG
Χαρακτηριστικό χρώμα
Ποσότητα
97 99 1500760704,00,5 - 1,020 - 17red100
97 99 1510760875,01,5 - 2,515 - 13blue100
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων