κυλινδρικός θηλυκός μονωμένο μονωμένο

97 99 131 (online-normal)
97 99 131 zoom 

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Σύνδεσμος (διάμετρος)
Ø mm
Καλώδιο
mm²
AWG
Χαρακτηριστικό χρώμα
Ποσότητα
97 99 1300760564,00,5 - 1,020 - 17red100
97 99 1310760635,01,5 - 2,515 - 13blue100
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων