αρσενικός θηλυκός μονωμένο

97 99 091 (online-normal)
97 99 091 zoom 

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Πλάτος x Πάχος
mm²
Καλώδιο
mm²
AWG
Χαρακτηριστικό χρώμα
Ποσότητα
97 99 0900759986,3 x 0,80,5 - 1,020 - 17red100
97 99 0910760016,3 x 0,81,5 - 2,515 - 13blue100
97 99 0920760186,3 x 0,84,0 - 6,011 - 10κίτρινο100
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων