Ακροδέκτες καλωδίων μη μονωμένο
DIN 46247

97 99 050 (online-normal)
97 99 050 zoom 

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Πλάτος x Πάχος
mm²
Καλώδιο
mm²
AWG
Ποσότητα
97 99 0500759502,8 x 0,80,5 - 1,020-17100
97 99 0600759674,8 x 0,81,5 - 2,516-14100
97 99 0700759746,3 x 0,80,5 - 1,520-15100
97 99 0710759816,3 x 0,81,0 - 2,517-14100
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων