Επίπεδες βυσματούμενες υποδοχές μονωμένο

97 99 022 (online-normal)
97 99 022 zoom 

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Πλάτος x Πάχος
mm²
Καλώδιο
mm²
AWG
Χαρακτηριστικό χρώμα
Ποσότητα
97 99 0010758822,8 x 0,50,5 - 1,020 - 17red100
97 99 0100758994,8 x 0,80,5 - 1,020 - 17red100
97 99 0110759054,8 x 0,81,5 - 2,515 - 13blue100
97 99 0200759126,3 x 0,80,5 - 1,020 - 17red100
97 99 0210759296,3 x 0,81,5 - 2,515 - 13blue100
97 99 0220759366,3 x 0,84,0 - 6,011 - 10κίτρινο100
97 99 0300759437,7 x 0,81,5 - 2,515 - 13blue100
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων