Κόφτες Πλαστικού για κανάλια καλωδίων

patented_s.gif

95 02 21 (online-normal)
95 02 21 zoom
Εργαλείο βαμμένο, Λαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων


KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

  • για την κοπή και το κόντυμα καναλιών καλωδίων και συνθετικών υλικών με πάχος έως 4.0 mm
  • μελετημένο σύστημα μετάδοσης ασκούμενης δύναμης
  • γεωμετρία κόψεων υψηλής αποτελεσματικότητας
  • σώμα εργαλείου: ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι
  • μαχαίρι: ειδικός εργαλειοχάλυβας, σκληρυμένος σε λάδι
950221H01D0.jpg
95 02 21: μήκος μαχαιριών 110 mm για την κοπή πλατιών καναλιών καλωδίων, επίσης και για συνθετικά υλικά μέχρι 4,0 mm, πάχος

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Δυνατότητες κοπής
mm
Μήκος λάμας
mm
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
95 02 21052128max. 4110275665
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων