μαγνητική λάμπα φωτοδιόδου (LED)

00 11 V50 (online-normal)
00 11 V50 zoom 

  • για το φωτισμό σκοτεινών περιοχών εργασίας
  • στερέωση στο εργαλείο μέσω δυνατού μαγνήτη
  • πάρα πολύ συμπαγείς διαστάσεις
  • διάρκεια φωτισμού περίπου 24 ώρες, με 2 αντικαθιστούμενες μπαταρίες τύπου κουμπιού (CR1220)
  • στερέωση με αυτόματο κρίκο
  • περίβλημα από ανθεκτικό στην κρούση πλαστικό υλικό
0011V50H01D0.jpg

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Βάρος καθαρό
g
00 11 V500753878
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων