Τρυπητήρι Λουριών

90 70 220 (online-normal)
90 70 220 zoom
Τσιμπίδα κόκκινη επιχρισμένη σε σκόνη


KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

  • κατάλληλο για τρύπημα δέρματος, πλαστικών και υφάσματος
  • έξι διαφορετικές διάμετροι σγρόμπιας: 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0 mm.
  • με ελατήριο ανοίγματος και θέση κλειδώματος
  • ηλεκτροστατική βαφή για αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση
  • Σώμα τσιμίδας και σγρόμπιες: ειδικός εργαλειοχάλυβας, σκληρυμένος σε λάδι
9070220H01D0.jpg
Αντικαθιστούμενες σγρόμπιες

9070220H03D0.jpg

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Φινίρισμα
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
90 70 220019411κονιοεπιχρισμένος220251
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων