Πονταδόροι Λαμαρίνας

90 42 250 (online-normal)
90 42 250 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, λειτουργία με το ένα χέρι


KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
90 42 340 (online-normal)
90 42 340 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, λειτουργία με τα δύο χέρια


 

  • για την ασφαλή σύνδεση μεταλλικών οδηγών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χωρισμάτων, ψευδοροφών κλπ
  • για συνδέσεις σχήματος U- και C- σε λαμαρίνες πάχους 1.2 mm (2 x 0.6 mm)
  • μετάδοση δύναμης με υπομόχλιο, απαιτείται ελάχιστη προσπάθεια
  • σώμα τσιμπίδας: ειδικός εργαλειοχάλυβας, εξηλασμένος, σκληρυμένος σε λάδι
    Μοντέλο 90 42 250 :
  • λειτουργία με το ένα χέρι
9042340H02D0.jpg
Τοποθέτηση του εργαλείου για σύνδεση δύο προφίλ λαμαρίνας

9042340H01D0.jpg
Η πόντα περνά μέσα από τα δύο προφίλ λαμαρίνας

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Δυνατότητα χιλιοστά
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
90 42 250047865max. 1.2 (2 x 0.6)250676
90 42 340071884max. 1.2 (2 x 0.6)340901
Ανταλλακτικά (2)
No.EAN 
90 49 340 4003773028079ανταλλακτική όντα για 90 42 340
90 49 340 M 4003773028499ανταλλακτική κεφαλή για 90 42 340
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων