Πλαγιοκόφτες για συνθετικό υλικό

72 01 160 (online-normal)
72 01 160 zoom
Κεφαλή στιλβωμένη, Λαβές επικαλυμμένες με συνθετικό υλικό


KNPK1301_rot.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
72 02 125 (online-normal)
72 02 125 zoom
Κεφαλή στιλβωμένη, Λαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων


KNPK1301_rot.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
72 11 160 (online-normal)
72 11 160 zoom
Κεφαλή στιλβωμένη, Λαβές επικαλυμμένες με συνθετικό υλικό


KNPK0141_Winkel-45_s.gif (online-thumb) KNPK1301_rot.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
72 21 160 (online-normal)
72 21 160 zoom
Κεφαλή στιλβωμένη, Λαβές επικαλυμμένες με συνθετικό υλικό


KNPK0141_Winkel-85_s.gif (online-thumb) KNPK1301_rot.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

  • επιφάνεια κοπτικών ακμών γυαλισμένη, πλακέ
  • για ισόπεδη με την επιφάνεια κοπή χυτών πλαστικών εξαρτημάτων και μπουκαδούρας
  • κόβει καλά τα μαλακά υλικά, όπως μόλυβδο
  • με ελατήριο επαναφοράς
  • βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι
    Μοντέλο 72 01 160 :
  • με επεκταμένη κόψη
  • βελτιωμένη σχέση μετάδοσης για 25% περισσότερη απόδοση κοπής
7201160H07D0.jpg
72011601D0.jpg
επιμηκυμένη κόψη (5 mm) – βελτιωμένη σχέση μετάδοσης (+ 25 %)

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
72 01 140043713140125
72 01 160041245160164
72 01 180046837180193
72 02 125044215125109
72 11 160046813160156
72 21 160046820160165
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων