Αυτόματη τσιμπίδα απογύμνωσης

12 74 180 SB (online-normal)
12 74 180 SB zoomKNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

  • για ανθεκτικά στο λάδι και χωρίς αλογόνα καλώδια ελέγχου και αισθητήρων/ενεργοποιητών με πολύκλωνη δομή καλωδίου
  • θωρακισμένα και μη θωρακισμένα
  • για εξαιρετικά εύκαμπτα καλώδια TPE-U, μανδύες καλωδίων PUR και PVC, ολοελαστικά καλώδια, όπως π.χ. H05 κτλ.
  • προσαρμόζεται αυτόματα στις διάφορες διαμέτρους καλωδίων: έτσι αποφεύγεται ο τραυματισμός των εσωτερικών αγωγών ή του πλέγματος θωράκισης
  • δυνατότητα μεγάλου μήκους απογύμνωσης
  • αντικαθιστούμενο μαχαίρι
  • μηχανισμός απαλής λειτουργίας
  • μικρό βάρος
  • Περίβλημα: συνθετικό υλικό, ενισχυμένο με ίνες υάλου
  • μαχαίρι: ειδικός εργαλειοχάλυβας, σκληρυμένος σε λάδι
1274180SB-00-F-A-02.jpg
Εύκολη ανάγνωση του επιθυμητού μήκους απογύμνωσης

1274180SB-00-HL-A-01.jpg
Προσεκτική κατασκευή των κόψεων για ακριβή, χωρίς ζημιές απογύμνωση των στρογγυλών καλωδίων

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Τιμές απογύμνωσης (αφαίρεση μανδύα) (διάμετρος)
Ø mm
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
12 74 180 SBΝέο 0823234,4 - 7,5175145

Νέο Νέο
Πληροφορηθείτε παρακαλώ από τον τοπικό συνεργάτη σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα των νέων προϊόντων.
Ανταλλακτικά (1)
No.EAN 
12 79 31 40037730826821 ζεύγος ανταλλακτικά μαχαίρια για 12 74 180 SB
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων