Χαλάκι από λάστιχο

98 67 20 (online-normal)
98 67 20 zoomDoppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb)

  • για την τοπική μόνωση κατά την εργασία σε υπό τάση ευρισκόμενα μέρη ή κοντά σε αυτά
  • κλάση: 0

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Διαστάσεις
mm
Πάχος
mm
Βάρος καθαρό
g
98 67 200778481.000 x 1.0003,004700
98 67 2507785510.000 x 1.0003,0040000
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων