Μίνι Σιγατσάκι

98 90 (online-normal)
98 90 zoom


IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb)

  • λάμα κατάλληλη για μέταλλο ή ξύλο, διαθέτει 25 δόντια ανά ίντσα, αντικαθιστούμενη

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Μήκος λάμας
mm
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
98 90028321150240174
PUK® είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα της εταιρείας Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων