Γάντια Ηλεκτρολόγου

98 65 40 (online-normal)
98 65 40 zoom


IEC 60903DIN EN 60903

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb)

  • για την προστασία κατά την εργασία υπό τάση ή κοντά σε τάση

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Κατηγορία
Νο
Βάρος καθαρό
g
98 65 4002128509281
98 65 41021292010290
98 65 42077862011290
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων