λαστικά Καπάκια κωνικό

98 65 01 (online-normal)
98 65 01 zoom


DIN VDE 0680-1

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb)

  • για την προστασία από γυμνά υπό τάση καλώδια (μέγιστη διάμετρος 10 mm)
  • πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Αγωγός
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
98 65 010212091807
98 65 020212162808
98 65 030212233808
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων