Αναστρεφόμενη Καστάνια με καρέ 1/2"
ISO 3315

98 42 (online-normal)
98 42 zoom


IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) KNPK0951.gif (online-thumb)

  • αναστρεφόμενη λειτουργία για σφίξιμο - ξεσφίξιμο
  • πάρα πολύ ασφαλές κλείδωμα των εργαλείων ενεργοποίησης μέσω βιδωτής ασφάλισης
  • Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Καρέ σύνδεσης σε ίντσες
Ίντσες
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
98 420265251/2265599
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων