Εξαρτήματα ρυτίδωσης για τσιμπίδες συστήματος ρυτίδωσης KNIPEX αριθ. προϊόντος: 97 43 xx

97 49 35 (online-normal)
97 49 35 zoom
για ηλεκτρόδια ανάφλεξης (μπουζί) και διανομείς (χιτώνια ασφάλισης, πριονωτά χιτώνια, σπειροειδή χιτώνια, χιτώνια καλώδιων ανάφλεξης και πολλαπλασιαστών)


974904z1.gif (online-thumb)

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Εφαρμογή
Τύπος καλωδίου
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά
mm²
AWG
Δυνατότητες SW mm
mm
Χιτώνια (διάμετρος)
Ø mm
Αριθμός θηκών
Βάρος καθαρό
g
97 49 04030850μη μονωμένοι, ακροδέκτες ανοιχτού τύπου (πλάτος ακροδέκτη 2,8 + 4,8 mm) 0,1 - 2,527 - 13  442
97 49 05030867μη μονωμένοι, ακροδέκτες ανοιχτού τύπου (πλάτος ακροδέκτη 4,8 + 6,3 mm) 0,5 - 6,020 - 10  346
97 49 06030836μονωμένα πέδιλα καλωδίων, βυσματούμενοι σύνδεσμοι + συνδετικά σωληνάκια 0,5 - 6,020 - 10  345
97 49 07077749Συρρικνούμενα εύκαμπτα σωληνάκια σύνδεσης 0,5 - 6,020 - 10  340
97 49 08030874μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων 0,25 - 6,023 - 10  549
97 49 09030881μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων 10 / 16 / 257 / 5 / 3  350
97 49 10076896μη μονωμένα σωληνωτά πέδιλα καλωδίων και πέδιλα καλωδίων σύσφιγξης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46237 καθώς μη μονωμένα συνδετικά σωληνάκια και συνθλιπτικοί σύνδεσμοι σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46341 0,25 / 1,5 / 2,513/15-17/19-20  337
97 49 11076902μη μονωμένοι συνθλιπτικοί σύνδεσμοι, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένοι συνθλιπτικοί, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστοί σύνδεσμοι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267 4/6/1011 / 10 / 7  337
97 49 14077756για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267 0,5 - 1020 - 7  437
97 49 15043164  1,25-2,5 + 3,0-6,0   2 + 156
97 49 16040675μονωμένα πέδιλα καλωδίων + ακροδέκτες καλωδίων 10,0 - 16,07 / 5  246
97 49 18063186Ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων Twin για την υποδοχή δύο εύκαμπτων αγωγών 2x6 / 2x10 / 2x162x10 / 2x7 / 2x5  348
97 49 19030898μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων 35 - 502 / 0  246
97 49 20045069F-ακροδέκτες   7,0; 8,4; 8,17,7; 9,5; 9,5350
97 49 23052135μη μονωμένα πέδιλα καλωδίων + μη μονωμένους ακροδέκτες καλωδίων 16 + 255 + 3  245
97 49 24030911Ακροδέκτες D-Sub, HD 20, HDE 0,03 - 0,5632 - 20  341
97 49 25079798Για το πρεσάρισμα συνδέσμων της σειράς Micro-Fit™ της Molex LLC  30 - 26 / 24 - 22 / 20  341
97 49 26079804Για το πρεσάρισμα συνδέσμων της σειράς Mini-Fit® της Molex LLC  24 - 20 / 18 / 16  341
97 49 27079811Σύνδεσμος MQS 0,25 / 0,35 / 0,524 / 22 / 20  341
97 49 30030904μη μονωμένοι πρεσαριστοί σύνδεσμοι σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46267 1,5 - 10,015 - 7  537
  6,0 + 10,0*10 + 7  2 
97 49 35034315ηλεκτρόδια ανάφλεξης (μπουζί) και διανομείς (χιτώνια ασφάλισης, πριονωτά χιτώνια, σπειροειδή χιτώνια, χιτώνια καλώδιων ανάφλεξης και πολλαπλασιαστών) 117  552
97 49 40030959ομοαξονικοί σύνδεσμοι RG 58, 59, 62, 71, 223RG 58, 59, 62, 71, 223  5,4; 6,48; 1,726,4; 7,6; 2,1357
97 49 44041443Κουμπωτός σύνδεσμος PCB, τύπου Phoenix-Σύνδεσμος επαφέα MCC-MT 0,14 - 1,5   345
97 49 50030966Ομοαξονικοί σύνδεσμοι/τηλέφωνο αυτοκινήτου RG 58, 174, 188, 316RG 58, 174, 188, 316  3,25; 4,52; 5,4; 1,72; 1,07; 0,723,9; 5,4; 6,4; 2,1; 1,3; 0,95648
97 49 54041450Σύστημα TE Timer Contact / Junior Power Timer / Επαφές υποδοχών (μήκος 18,8 mm) 0,5 - 2,5   449
97 49 59073734Σύνδεσμοι ηλιακών συστημάτων Helios H4 (Amphenol) 2,5 + 4,0 + 6,013 - 10  335
97 49 60030928ακροδέκτες μύτης 0,14 - 4,026 - 11  453
97 49 61045137ακροδέκτες μύτης 1,5 / 2,5 / 4 / 610/11/13/15  446
97 49 62063179ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Huber + Suhner) 2,5 + 4,013 + 11  341
97 49 63066675ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Huber + Suhner) 4,0 + 6,011 + 10  333
97 49 64044055Σύνδεσμοι ABS στα αυτοκίνητα 1,0 - 6,017 - 10  273
97 49 65066682ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3 (Multi-Contact) 2,5 - 6,013 - 10  333
97 49 66066699ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,013 - 10  333
97 49 66 4072096Σύνδεσμοι ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact), κοπή - απογύμνωση - ρυτίδωση 4,011  135
97 49 66 6072102Σύνδεσμοι ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact), κοπή - απογύμνωση - ρυτίδωση 6,010  135
97 49 67066705ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Hirschmann) 2,5 - 6,013 - 10  333
97 49 68066712ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Tyco) 1,5 - 6,015 - 10  433
97 49 69 1 Οι πωλήσεις τερματίζονται 072119σύνδεσμοι ηλιακών συστημάτων gesis® solar PST 40 (Wieland) 1,5 - 2,515 + 13  235
97 49 69 2 Οι πωλήσεις τερματίζονται 072126σύνδεσμοι ηλιακών συστημάτων gesis® solar PST 40 (Wieland) 4,0 - 10,011 - 7  335
97 49 70030942ακροδέκτες δικτύου χωρίς μόνωση 4, 6, 8-οδών RJ 10 / 11 / 12 / 45   372
97 49 71075066ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,011 - 7  342
97 49 72076957ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3 (Multi-Contact)  7/10/11  337
97 49 74044062ακροδέκτες Molex χωρίς μόνωση 4, 6, 8-οδών RJ 10 / 11 / 12 / 45   342
97 49 76047513ακροδέκτες Stewart με μόνωση     250
97 49 81042778σύνδεσμος αγωγού οπτικών ινών, π.χ. σύνδεσμος Harting   3,0; 4,95; 6,53,5; 6,0; 7,5352
97 49 82042785σύνδεσμος αγωγού οπτικών ινών, π.χ. σύνδεσμος Telegaertner   3,25; 3,65; 4,523,6; 4,0; 5,4358
97 49 83044079σύνδεσμος για αγωγό οπτικών ινών, π.χ. σύνδεσμος FSMA, σύνδεσμος ST, SC + STSC/K   3,65; 4,2; 5,04,3; 5,4; 6,0360
97 49 84042792Σύνδεσμος αγωγού οπτικών ινών, π.χ. Huber/Suhner   3,8; 4,3; 4,954,5; 5,2; 6,0352
97 49 87043331σύνδεσμος για αγωγό οπτικών ινών, π.χ. σύνδεσμος FSMA, ST και MIC   8,79,5146

Οι πωλήσεις τερματίζονται Οι πωλήσεις τερματίζονται
Εξαρτήματα (10)
No.EAN 
97 49 94 4003773030997Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 04
97 49 95 4003773031000Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 05
97 49 93 4003773047926Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 24 (D-Sub-s)
97 49 59 1 4003773073741Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 59 (συνδέσμους ηλιακών συστημάτων Helios H4)
97 49 90 4003773031017Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 60 (HTS+Harting)
97 49 65 1 4003773066729Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 65 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3)
97 49 66 1 4003773066736Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 66 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4)
97 49 68 1 4003773066743Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 68 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων Solarlok)
97 49 69 11 4003773072133Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 69 1 και 97 49 69 2
97 49 71 1 4003773075073Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 71 (σύνδεσμοι ηλιακών συστημάτων MC4)
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων