ρέσες Ακροδεκτών

  • για την κοπή, απογύμνωση, καλωδίων και το πρεσάρισμα μονωμένων ή μη ακροδεκτών
  • τρύπες με σπείρωμα για την κοπή χάλκινων ή ορειχάλκινων ντιζών M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 και M 5
  • ειδικός χάλυβας, υψηλής αντοχής

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Εφαρμογή
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά
mm²
AWG
Αριθμός θηκών
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων