Πρέσες Ακροδεκτών κατάλληλο και για χρήση με τα δύο χέρια

97 52 04 (online-normal)
97 52 04 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση αντιολισθητικού συνθετικού υλικού


974904z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 52 05 (online-normal)
97 52 05 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση αντιολισθητικού συνθετικού υλικού


974904z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 52 06 (online-normal)
97 52 06 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση αντιολισθητικού συνθετικού υλικού


974906z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 52 08 (online-normal)
97 52 08 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση αντιολισθητικού συνθετικού υλικού


974908z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 52 09 (online-normal)
97 52 09 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση αντιολισθητικού συνθετικού υλικού


974919z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 52 10 (online-normal)
97 52 10 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση αντιολισθητικού συνθετικού υλικού


974920z1.gif (online-thumb) 974960z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 52 13 (online-normal)
97 52 13 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση αντιολισθητικού συνθετικού υλικού


974911z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 52 19 (online-normal)
97 52 19 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση αντιολισθητικού συνθετικού υλικού


974919z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 52 23 (online-normal)
97 52 23 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση αντιολισθητικού συνθετικού υλικού


974913z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

  • για ηλεκτρικές συνδέσεις χωρίς κόλληση
  • η απαιτούμενη μυϊκή προσπάθεια μειώνεται κατά 30% σε σύγκριση με τις κλασσικές πρέσες, χάρη στην βέλτιστη μετάδοση δύναμης με υπομόχλιο
  • επαναλαμβανόμενο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας χάρη στα μάγουλα ακριβείας και τον ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος (αυτόματη απασφάλιση)
  • Η πίεση ρυτίδωσης είναι από το εργοστάσιο ακριβώς ρυθμισμένη (βαθμονομημένη), επαναρρυθμιζόμενη
  • πρεσάρισμα με τα δύο χέρια για ακροδέκτες μεγάλης διαμέτρου
  • απλό και ξεκούραστο στον χειρισμό χάρη στον συνδυασμό σωστά τοποθετημένου κέντρου βάρους, κεκλιμένης κεφαλής και εργονομικά σχεδιασμένων λαβών
  • ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι
975206H01D0.jpg
ρώτο βήμα: μετακινήστε τις λαβές με τα δύο δάκτυλα μέχρι και τα δύο μάγουλα να ακουμπήσουν τον προς πρεσάρισμα ακροδέκτη

975206H03D0.jpg
Δεύτερο βήμα: τώρα χρησιμοποιήσετε όλη την παλάμη για να προχωρήσει ο κύκλος πρεσαρίσματος

975206H04D0.jpg
Τρίτο βήμα: όταν και όπου απαιτείται μεγαλύτερη δύναμη, π.χ. κατά το πρεσάρισμα ακροδεκτών με μόνωση 6.0 mm², οι λαβές μεγάλου μήκους επιτρέπουν το χειρισμό και με τα δύο χέρια

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Εφαρμογή
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά
mm²
AWG
Αριθμός θηκών
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
97 52 04025450μη μονωμένοι, ακροδέκτες ανοιχτού τύπου (πλάτος ακροδέκτη 2,8 + 4,8 mm)0,1 - 2,527 - 134250562
97 52 05025467μη μονωμένοι, ακροδέκτες ανοιχτού τύπου (πλάτος ακροδέκτη 4,8 + 6,3 mm)0,5 - 6,020 - 103250572
97 52 06025474μονωμένα πέδιλα καλωδίων, βυσματούμενοι σύνδεσμοι + συνδετικά σωληνάκια0,5 - 6,020 - 103250565
97 52 08025481μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων0,25 - 6,023 - 105250565
97 52 09025498μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων10 / 16 / 257/ 5/ 33250571
97 52 10023678Σύνδεσμοι COAX, BNC και TNC  3250577
97 52 13048084μη μονωμένοι συνθλιπτικοί σύνδεσμοι, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένοι συνθλιπτικοί, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστοί σύνδεσμοι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 462670,5 - 10,020 - 74250558
97 52 19052142μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων35 - 502 + 02250567
97 52 23052159μη μονωμένα πέδιλα καλωδίων + μη μονωμένους ακροδέκτες καλωδίων16 + 255 + 32250565
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων