prodajni izložak za kliješta za cijevi prazno

00 19 37 (online-normal)
00 19 37 zoom 

  • Atraktivni prodajni izložak za prezentaciju kliješta za cijevi
  • Stabilna izvedba za pričvršćivanje na perforirane stjenke, također prikladna kao prodajni izložak
  • Sa skener trakom za prihvat etiketa specifičnih za proizvod
  • Isporuka se obavlja bez opremanja
  • Kapacitet: za po 3 komada kliješta za cijevi 1 "; 1 1/2" i 2"
  • Dimenzije (š x v x dub): 645 x 370 x 170 mm
  • čelični lim/žica, obložena prahom, srebrna

Kataloški brojEAN
4003773-
Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune