Demo-Kit za kliješta za sigurnosne prstenove

00 40 01 (online-normal)
00 40 01 zoom



 

   Model 00 40 01 :
  • Za kliješta za sigurnosne prstenove (unutarnji i vanjski)
  • Za demonstriranje montaže i demontaže
  • S kliještima za sigurnosne prstenove u raznim veličinama
  • Bez kliješta

  Kataloški brojEAN
  4003773-
  Težina neto
  g
  00 40 01050735460
  Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune