Kliješta za Seger osigurače u setu

00 20 03 V02 (online-normal)
00 20 03 V02 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 20 04 V01 (online-normal)
00 20 04 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)

  • Opremljena sa standardnim kliještima za sigurnosne prstenove za unutarnje i vanjske prstenove
  • Atraktivno prodajno pakiranje sa perforacijom po Euro standardu
  • Stabilna plastična ambalaža; prikladna i za daljnje čuvanje kliješta
    Model 00 20 03 V02 :
  • 4-dijelni
    Model 00 20 04 V01 :
  • 8-dijelni

Kataloški brojEAN
4003773-
  Broj
Oblik
Ø mm
 Waage_s.gif
g
00 20 03 V02077640Kliješta za Seger osigurače u setu 450
44 11 J1Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
46 11 A1Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 20 04 V01077633Kliješta za Seger osigurače u setu 890
44 11 J1Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J11Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1savijeni vrhovi12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
44 21 J21Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1savijeni vrhovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
46 11 A1Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A11Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1savijeni vrhovi10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1savijeni vrhovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune