Kompleti kliješta u pjenastom kalupu

00 20 01 V02 (online-normal)
00 20 01 V02 zoom
komplet kliješta "SRZ"


 
00 20 01 V09 (online-normal)
00 20 01 V09 zoom
komplet kliješta "SRZ II"


 
00 20 01 V15 (online-normal)
00 20 01 V15 zoom
komplet kliješta "Basic"


 
00 20 01 V16 (online-normal)
00 20 01 V16 zoom
Komplet kliješta "KFZ"


 
00 20 01 V17 (online-normal)
00 20 01 V17 zoom
Komplet kliješta "Basic Chrom"


 

 • Sadrži uobičajena kliješta za Seger osigurače i za najzahtjevnije poslove
 • Jasno organizirano mjesto za čuvanje alata
 • Precizno izrađeni otvori za spremanje kliješta
 • Dimenzije pjenastog kalupa (D׊×V): 335×165×33 mm
 • Materijal: dvobojna kompaktna pjena
  Model 00 20 01 V02 :
 • šest preciznih kliješta za sigurnosne prstenove u ulošku od pjenastog materijala
  Model 00 20 01 V09 :
 • četiri preciznih kliješta za sigurnosne prstenove u ulošku od pjenastog materijala
  Model 00 20 01 V15 :
 • četvora kliješta u ulošku od pjenastog materijala
  Model 00 20 01 V16 :
 • četvora kliješta u ulošku od pjenastog materijala
  Model 00 20 01 V17 :
 • četvora kliješta u ulošku od pjenastog materijala
002001VH06D0.jpg
002001VH04D0.jpg

Kataloški brojEAN
4003773-
  Broj Waage_s.gif
g
00 20 01 V02069652komplet kliješta "SRZ" šest preciznih kliješta za sigurnosne prstenove u ulošku od pjenastog materijala915
48 11 J1Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 20 01 V09073291komplet kliješta "SRZ II" četiri preciznih kliješta za sigurnosne prstenove u ulošku od pjenastog materijala820
48 11 J2Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A2Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 20 01 V15081586komplet kliješta "Basic" 1121
03 02 180kombinirana kliješta1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
26 12 200Šiljasta kliješta sa bočnim sječicama, (kljunasta kliješta)1KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
74 02 180Bočne sječice velike snage1KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
87 01 250KNIPEX Cobra®, Kliješta papige visoke tehnologije1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 20 01 V16081593Komplet kliješta "KFZ" 850
08 21 145šiljasta kombinirana kliješta1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
74 01 180Bočne sječice velike snage1KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
28 71 280Montažna kliješta, s poprečnim profilima1KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
28 81 280Montažna kliješta, s poprečnim profilima1KNPK0141_Winkel-45_s.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
00 20 01 V17081944Komplet kliješta "Basic Chrom" 1140
03 05 180kombinirana kliješta1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
26 15 200Šiljasta kliješta sa bočnim sječicama, (kljunasta kliješta)1KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
74 05 180Bočne sječice velike snage1KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
87 05 250KNIPEX Cobra®, Kliješta papige visoke tehnologije1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune