Kliješta za Seger osigurače u setu

00 19 56 (online-normal)
00 19 56 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 56 V01 (online-normal)
00 19 56 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 57 (online-normal)
00 19 57 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 57 V01 (online-normal)
00 19 57 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 58 V01 (online-normal)
00 19 58 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 58 V02 (online-normal)
00 19 58 V02 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)

 • Svitak za alat od čvrste poliester tkanine
 • Sa praktičnom, podesivom brzo otvarajućom kopčom
  Model 00 19 56 :
 • četvora standardna kliješta za sigurnosne prstenove za unutarnje i vanjske prstenove
  Model 00 19 56 V01 :
 • četvora standardna kliješta za sigurnosne prstenove za unutarnje i vanjske prstenove
  Model 00 19 57 :
 • četvora standardna precizna kliješta za sigurnosne prstenove za najveće zahtjeve
  Model 00 19 57 V01 :
 • četvora standardna precizna kliješta za sigurnosne prstenove za najveće zahtjeve
  Model 00 19 58 V01 :
 • Osam standardnih kliješta za sigurnosne prstenove za unutarnje i vanjske prstenove
  Model 00 19 58 V02 :
 • Osam standardnih preciznih kliješta za sigurnosne prstenove za najveće zahtjeve

Kataloški brojEAN
4003773-
  Broj
Oblik
Ø mm
 Waage_s.gif
g
00 19 56030973Kliješta za Seger osigurače u setu 4-dijelni670
44 11 J2Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J21Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1savijeni vrhovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1savijeni vrhovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 56 V01081548Kliješta za Seger osigurače u setu 4-dijelni665
44 11 J1Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
46 11 A1Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 57050056Precizna kliješta za Seger osigurače u setu 4-dijelni665
48 11 J1Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 57 V01081555Kliješta za Seger osigurače u setu 4-dijelni871
48 11 J2Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1savijeni vrhovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A2Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1savijeni vrhovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 58 V01081562Kliješta za Seger osigurače u setu 8-dijelni1250
44 11 J1Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J11Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1savijeni vrhovi12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
44 21 J21Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1savijeni vrhovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
46 11 A1Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A11Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1savijeni vrhovi10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1savijeni vrhovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 58 V02081579Kliješta za Seger osigurače u setu 8-dijelni1455
48 11 J1Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1ravni pinovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J11Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1savijeni vrhovi12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1savijeni vrhovi19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1ravni pinovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A11Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1savijeni vrhovi10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21Precizna kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1savijeni vrhovi19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
Rezervni dijelovi (1)
No.EAN 
00 19 56 LE 4003773035954savitljiva torbica prazno
Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune