Kliješta za namještanje

32 11 135 (online-normal)
32 11 135 zoom
kliješta crna atramentirana, polirane glave, plastificirane ručke


KNPK0181.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb)
32 21 135 (online-normal)
32 21 135 zoom
kliješta crna atramentirana, polirane glave, plastificirane ručke


KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb)
32 31 135 (online-normal)
32 31 135 zoom
kliješta crna atramentirana, polirane glave, plastificirane ručke


KNPK0141_Winkel-40_s.gif (online-thumb) KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb)

  • Za hvatanje komponenti i žica malog promjera kao i za savijanje kontaktnih i polja releja
  • Polirane zahvatne površine
  • Pažljivo skinuti srhovi s rubova
  • Visoko kvalitetan specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

Kataloški brojEAN
4003773-
L3
mm
W3
mm
T1
mm
W4
mm
T2
mm
Duljina
mm
Težina neto
g
32 11 13503509134,0012,507,001,001,5013573
32 21 13504355334,0012,507,001,003,5013574
32 31 13504356032,0012,507,001,003,5013573
Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune