Komplet montažnog alata za solarne konektore MC4 (Multi-Contact)

97 49 66 2 (online-normal)
97 49 66 2 zoom
alat: plastika, pojačana staklenim vlaknima


 

  • Komplet od dva montažna alata
  • Za pritezanje i otpuštanje kabelskih uvodnica kod MC4 solarnih konektora
  • Za otpuštanje blokade MC4 kućišta (također kod nataknute sigurnosne čahure)
  • Alat: plastika, pojačana staklenim vlaknima

Kataloški brojEAN
4003773-
Duljina
mm
Težina neto
g
97 49 66 207410611518
Pribor (4)
No.EAN 
97 49 66 4003773066699umetak za krimpanje za solarne konektore MC4 (Multi-Contact)
97 49 66 1 4003773066736pomoć za pozicioniranje za 97 49 66 (solarni konektor MC4)
97 49 66 4 4003773072096umetak za krimpanje za solarni konektor MC4 (Multi-Contact) sječenje - skidanje izolacije - krimpanje
97 49 66 6 4003773072102umetak za krimpanje za solarni konektor MC4 (Multi-Contact) sječenje - skidanje izolacije - krimpanje
Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune