Umetci za krimpanje za kliješta za sustave krimpanja KNIPEX, br. proizvoda 97 43 xx

97 49 35 (online-normal)
97 49 35 zoom
za utikače za svjećice i razdjelnike (spojne čahure, čahure u obliku zupca pile, navojne čahure, čahure za kabele i razdjelnike paljenja)


974904z1.gif (online-thumb)

Kataloški brojEAN
4003773-
Primjena
tip kabela
Kapacitet kvadratnih milimetara
mm²
AWG
Mjera krimpanja veličina ključa mm
mm
Čahure (promjer)
Ø mm
Broj gnijezda
Težina neto
g
97 49 04030850neizolirani, otvoreni konektori (2,8 + 4,8 mm širine konektora) 0,1 - 2,527 - 13  442
97 49 05030867neizolirani, otvoreni konektori (4,8 + 6,3 mm širine konektora) 0,5 - 6,020 - 10  346
97 49 06030836izolirane kabelske stopice, konektori + mono konektori 0,5 - 6,020 - 10  345
97 49 07077749konektor za termoskupljajuće crijevo 0,5 - 6,020 - 10  340
97 49 08030874izolirane + neizolirane završne čahure za žile 0,25 - 6,023 - 10  549
97 49 09030881izolirane + neizolirane završne čahure za žile 10 / 16 / 257 / 5 / 3  350
97 49 10076896neizolirane cjevaste i krimpane kabelske stopice prema DIN 46237 kao i neizolirani mono i krimapni konektori prema DIN 46341 0,75 / 1,5 / 2,513/15-17/19-20  337
97 49 11076902neizolirane plosnate, cjevaste i prešane kabelske stopice prema DIN 46234 i DIN 46235 kao i neizolirani plosnati, mono i prešani konektori prema DIN 46341 i DIN 46267 4/6/1011 / 10 / 7  337
97 49 14077756za neizolirane krimpane, cjevaste i prešane kabelske stopice prema DIN 46234 i DIN 46235 kao i neizolirane krimpane, mono i prešane konektore prema DIN 46341 i DIN 46267 0,5 - 1020 - 7  437
97 49 15043164spojni konektori i neizolirani otvoreni konektori (6,3 mm širine konektora) 1,25-2,5 + 3,0-6,017 - 13; 17 - 10  2 + 156
97 49 16040675izolirane kabelske stopice + kabelske spojnice 10,0 - 16,07 / 5  246
97 49 18063186Twin završne čahure za žile za prihvat dva fleksibilna vodiča 2x6 / 2x10 / 2x162x10 / 2x7 / 2x5  348
97 49 19030898izolirane + neizolirane završne čahure za žile 35 - 502 / 0  246
97 49 20045069F konektor za TV i satelitski priključak   7,0; 8,4; 8,17,7; 9,5; 9,5350
97 49 23052135neizolirane kabelske stopice + kabelske spojnice 16 + 255 + 3  245
97 49 24030911D-Sub; HD 20; HDE utikač 0,03 - 0,5632 - 20  341
97 49 25079798Za krimpanje utikača serije Micro-Fit™ tvrtke Molex LLC  30 - 26 / 24 - 22 / 20  341
97 49 26079804Za krimpanje utikača serije Mini-Fit® tvrtke Molex LLC  24 - 20 / 18 / 16  341
97 49 27079811Utikač MQS 0,25 / 0,35 / 0,524 / 22 / 20  341
97 49 30030904neizolirani prešani konektori prema DIN 46267 1,5 - 4,015 - 11  337
  6,0 + 10,0*10 + 7  2 
97 49 35034315utikači za svjećice i razdjelnike (spojne čahure, čahure u obliku zupca pile, navojne čahure, čahure za kabele i razdjelnike paljenja) 117  552
97 49 40030959koaksijalni konektori RG 58, 59, 62, 71, 223RG 58, 59, 62, 71, 223  5,4; 6,48; 1,726,4; 7,6; 2,1357
97 49 44041443valjani kontakti 0,14 - 1,526 - 15  345
97 49 50030966koaksijalni konektori/autotelefon RG 58, 174, 188, 316RG 58, 174, 188, 316  3,25; 4,52; 5,4; 1,72; 1,07; 0,723,9; 5,4; 6,4; 2,1; 1,3; 0,95648
97 49 54041450modularni utikač 0,5 - 2,520 - 13  449
97 49 59073734solarni konektori Helios H4 (Amphenol) 2,5 + 4,0 + 6,013 - 10  335
97 49 60030928okrenuti kontakti (HTS + Harting) 0,14 - 4,026 - 11  453
97 49 61045137okrenuti kontakti 1,5 / 2,5 / 4 / 610/11/13/15  446
97 49 62063179solarni konektor (Huber + Suhner) 2,5 + 4,013 + 11  341
97 49 63066675solarni konektor (Huber + Suhner) 4,0 + 6,011 + 10  333
97 49 64044055ABS utikač u KFZ-u 1,0 - 6,017 - 10  273
97 49 65066682solarni konektor MC3 (Multi-Contact) 2,5 - 6,013 - 10  333
97 49 66066699solarni konektor MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,013 - 10  333
97 49 66 4072096solarni konektor MC4 (Multi-Contact) sječenje - skidanje izolacije - krimpanje 4,011  135
97 49 66 6072102solarni konektor MC4 (Multi-Contact) sječenje - skidanje izolacije - krimpanje 6,010  135
97 49 67066705solarni konektor (Hirschmann) 2,5 - 6,013 - 10  333
97 49 68066712solarni konektor (Tyco) 1,5 - 6,015 - 10  433
97 49 69 1 bit će obustavljeno 072119solarni konektor gesis® solar PST 40 (Wieland) 1,5 - 2,515 + 13  235
97 49 69 2 bit će obustavljeno 072126solarni konektor gesis® solar PST 40 (Wieland) 4,0 - 10,011 - 7  335
97 49 70030942Western utikač 4/6/8-polni RJ 10; 11; 12; 45   372
97 49 71075066solarni konektor MC4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,011 - 7  342
97 49 72076957solarni konektor MC3 (Multi-Contact)  7/10/11  337
97 49 74044062nezaštićeni Molex utikač 4/6/8-polni RJ 10; 11; 12; 45   342
97 49 76047513zaštićeni Stewart utikač     250
97 49 81042778utikač optičkih kabela, npr. Harting   3,0; 4,95; 6,53,5; 6,0; 7,5352
97 49 82042785utikač optičkih kabela, npr. Telegärtner   3,25; 3,65; 4,523,6; 4,0; 5,4358
97 49 83044079utikač optičkih kabela, npr. FSMA, ST, SC, STSC/K utikač   3,65; 4,2; 5,04,3; 5,4; 6,0360
97 49 84042792utikač optičkih kabela, npr. Huber/Suhner   3,8; 4,3; 4,954,5; 5,2; 6,0352
97 49 87043331utikač optičkih kabela, npr. FSMA, ST i MIC utikač   8,79,5146

bit će obustavljeno bit će obustavljeno
Pribor (10)
No.EAN 
97 49 94 4003773030997pomagalo za pozicioniranje za 97 49 04
97 49 95 4003773031000pomagalo za pozicioniranje za 97 49 05
97 49 93 4003773047926pomoć za pozicioniranje za 97 49 24 (D-Sub-utikač)
97 49 59 1 4003773073741pomoć za pozicioniranje za 97 49 59 (solarni konektor Helios H4)
97 49 90 4003773031017pomoć za pozicioniranje za 97 49 60 (HTS + Harting)
97 49 65 1 4003773066729pomoć za pozicioniranje za 97 49 65 (solarni konektor MC3)
97 49 66 1 4003773066736pomoć za pozicioniranje za 97 49 66 (solarni konektor MC4)
97 49 68 1 4003773066743pomoć za pozicioniranje za 97 49 68 (solarni konektor Solarlok)
97 49 69 11 4003773072133pomoć za pozicioniranje za 97 49 69 1 i 97 49 69 2
97 49 71 1 4003773075073pomoć za pozicioniranje za 97 49 71 (solarni konektor MC4)
Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune