00 20 04 V01 Kliješta za Seger osigurače u setu


 No.00 20 04 V01
 EAN 4003773077633
Težina netoTežina neto 890 g
  • Opremljena sa standardnim kliještima za sigurnosne prstenove za unutarnje i vanjske prstenove
  • Atraktivno prodajno pakiranje sa perforacijom po Euro standardu
  • Stabilna plastična ambalaža; prikladna i za daljnje čuvanje kliješta
    Model:
  • 8-dijelni

Opseg isporuke 00 20 04 V01 (8)
No.  
44 11 J1Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J11Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
44 21 J21Kliješta za sigurnosne prstenove, za unutarnje prstenove u provrtima1KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
46 11 A1Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A11Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21Kliješta za sigurnosne prstenove, za vanjske prstenove na vratilima1KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune