ผลิตภัณฑ์ > คีมย้ำสำหรับการยึดจับ

97 00
KNIPEX คีมย้ำ
คีมย้ำ
97 2
KNIPEX คีมย้ำสำหรับการยึดจับ
คีมย้ำสำหรับการยึดจับ
97 33
KNIPEX KNIPEX MultiCrimp<sup>®</sup>, คีมย้ำพร้อมกล่องเปลี่ยน
KNIPEX MultiCrimp®
97 40
KNIPEX เครื่องมือสอด, สำหรับ LSA-Plus และวัสดุที่เหมือนกัน
เครื่องมือสอดสำหรับ LSA-Plus และวัสดุที่เหมือนกัน
97 40
KNIPEX เครื่องมือบีบ, สำหรับหัวเชื่อมสายโคแอ็กซ์
เครื่องมือบีบ
97 43
KNIPEX คีมระบบย้ำ, สำหรับหัวย้ำแบบถอดเปลี่ยนได้
คีมระบบย้ำ
97 43 E
KNIPEX KNIPEX eCrimp, คีมระบบย้ำกลไกไฟฟ้า  - สำหรับหัวย้ำแบบถอดเปลี่ยนได้
KNIPEX eCrimp
97 49
KNIPEX เครื่องย้ำ, สำหรับระบบคีมย้ำ KNIPEX หมายเลขผลิตภัณฑ์: 9743 xx
เครื่องย้ำ
97
KNIPEX เครื่องหาตำแหน่ง, สำหรับคีมย้ำและดายย้ำ
เครื่องหาตำแหน่ง
97
KNIPEX ชุดเครื่องมือติดตั้ง, สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (จุดสัมผัสหลายแห่ง)
ชุดเครื่องมือติดตั้งสำหรับหัวเชื่อม MC4 (หลายจุดสัมผัส)
97 50
KNIPEX คีมย้ำสำหรับหัวเชื่อม Scotchlok, มาพร้อมกับตัวตัดด้านข้าง
คีมย้ำสำหรับหัวเชื่อม Scotchlok
97 51
KNIPEX คีมย้ำสำหรับปลั๊กแบบตะวันตก
คีมย้ำสำหรับปลั๊กแบบตะวันตก
97 51
KNIPEX คีมย้ำสำหรับปลั๊กแบบตะวันตก
คีมย้ำสำหรับปลั๊กแบบตะวันตก
97 52
KNIPEX คีมย้ำสำหรับการยึดจับ, เหมาะสำหรับการใช้งานแบบสองมือด้วย
คีมย้ำสำหรับการใช้งานแบบสองมือด้วย
97 52
KNIPEX คีมย้ำสำหรับการยึดจับ, การออกแบบที่สั้น
คีมย้ำแบบสั้น
97 52
KNIPEX KNIPEX PreciForce<sup>®</sup>, คีมย้ำสำหรับการยึดจับ
KNIPEX PreciForce®
97 52
KNIPEX คีมย้ำแบบสี่ด้ามจับสำหรับจุดสัมผัสแบบเลี้ยว
คีมย้ำแบบสี่ด้ามจับ
97 53
KNIPEX คีมย้ำที่สามารถปรับระดับเองได้ เหมาะสำหรับการใช้งานกับปลอกปลาย (เฟอร์รูล), มาพร้อมกับการเข้าถึงบริเวณด้านข้าง
ตีมสำหรับการกดและย้ำแบบปรับระดับเองได้
97 53
KNIPEX คีมย้ำที่สามารถปรับระดับเองได้ เหมาะสำหรับการใช้งานกับปลอกปลาย (เฟอร์รูล), มาพร้อมกับการป้อนด้านหน้า
คีมย้ำที่สามารถปรับระดับได้เองในตัว มาพร้อมกับการโหลดบริเวณด้านหน้า
97 53
KNIPEX KNIPEX Twistor16, คีมย้ำที่มีการปรับระดับเองในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานกับปลอกหุ้มปลาย (เฟอร์รูล)  - พร้อมกับหัวย้ำที่สามารถหมุนได้
KNIPEX Twistor16
97 54
KNIPEX คีมหนีบสำหรับปลั๊กขนาดย่อม, การย้ำแบบขนาน
คีมหนีบสำหรับปลั๊กขนาดย่อม
97 6
KNIPEX คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง)
97 7
KNIPEX คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง)
97 8
KNIPEX คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง), มาพร้อมกับการป้อนด้านหน้า
คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) ที่ป้อนทางด้านหน้า