ผลิตภัณฑ์ > สัญลักษณ์


คีมย้ำด้ามจับสี่ด้ามคีมย้ำด้ามจับสี่ด้าม
คีมย้ำด้ามจับสี่ด้ามคีมย้ำด้ามจับสี่ด้าม
คีมย้ำรูปตัว Fคีมย้ำรูปตัว F
คีมย้ำรูปตัว F แบบแคบคีมย้ำรูปตัว F แบบแคบ
คีมย้ำอัตโนมัติแบบสี่เหลี่ยมคีมย้ำอัตโนมัติแบบสี่เหลี่ยม
คีมย้ำอัตโนมัติแบบหกเหลี่ยมคีมย้ำอัตโนมัติแบบหกเหลี่ยม
คีมย้ำแบบด้ามจับสี่ด้ามและแคบคีมย้ำแบบด้ามจับสี่ด้ามและแคบ
คีมย้ำแบบสี่เหลี่ยมคีมย้ำแบบสี่เหลี่ยม
ย้ำตัว Wย้ำตัว W
ย้ำทรง Tycoย้ำทรง Tyco
ย้ำทรงรีย้ำทรงรี
ย้ำทรงสี่เหลี่ยมคางหมูย้ำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
ย้ำทรงหกเหลี่ยมย้ำทรงหกเหลี่ยม
ย้ำแบบตะวันตกย้ำแบบตะวันตก
ย้ำแบบสี่เหลี่ยมคางหมูด้านหน้าย้ำแบบสี่เหลี่ยมคางหมูด้านหน้า


ขอบตัดที่มีมุมเอียงขอบตัดที่มีมุมเอียง
ขอบตัดที่มีมุมเอียงเล็กน้อยขอบตัดที่มีมุมเอียงเล็กน้อย
ขอบตัดมีมุมเอียงน้อยมากขอบตัดมีมุมเอียงน้อยมาก
ขอบตัดไม่มีมุมเอียงขอบตัดไม่มีมุมเอียง
ตัวตัดกลางตัวตัดกลาง
สำหรับการตัดวัสดุอ่อนแบบฝังสำหรับการตัดวัสดุอ่อนแบบฝัง


00
ลวดสลิงลวดสลิง
ลวดแข็งปานกลางลวดแข็งปานกลาง
สายเคเบิล ACSRสายเคเบิล ACSR
สายเคเบิลเสริมใยเหล็กสายเคเบิลเสริมใยเหล็ก
สายไฟ/ลวดแบบอ่อนสายไฟ/ลวดแบบอ่อน
สายไฟ/ลวดแบบแข็งสายไฟ/ลวดแบบแข็ง
สายไฟหรือสายเคเบิ้ลสำหรับตัวนำไฟฟ้าทองแดง + อลูมิเนียมทั้งแบบแข็งและแบบหลายเกลียวสายไฟหรือสายเคเบิ้ลสำหรับตัวนำไฟฟ้าทองแดง + อลูมิเนียมทั้งแบบแข็งและแบบหลายเกลียว
เคเบิ้ลริบบิ้นเคเบิ้ลริบบิ้น
เหล็กเหล็ก


ก้ามหนีบครึ่งวงกลมก้ามหนีบครึ่งวงกลม
ก้ามหนีบทรงกลมก้ามหนีบทรงกลม
ก้ามหนีบทำมุม 12°ก้ามหนีบทำมุม 12°
ก้ามหนีบทำมุม 15°ก้ามหนีบทำมุม 15°
ก้ามหนีบทำมุม 20°ก้ามหนีบทำมุม 20°
ก้ามหนีบทำมุม 27°ก้ามหนีบทำมุม 27°
ก้ามหนีบทำมุม 30°ก้ามหนีบทำมุม 30°
ก้ามหนีบทำมุม 35°ก้ามหนีบทำมุม 35°
ก้ามหนีบทำมุม 40°ก้ามหนีบทำมุม 40°
ก้ามหนีบทำมุม 45°ก้ามหนีบทำมุม 45°
ก้ามหนีบทำมุม 60°ก้ามหนีบทำมุม 60°
ก้ามหนีบทำมุม 65°ก้ามหนีบทำมุม 65°
ก้ามหนีบทำมุม 70°ก้ามหนีบทำมุม 70°
ก้ามหนีบทำมุม 85°ก้ามหนีบทำมุม 85°
ก้ามหนีบทำมุม 90°ก้ามหนีบทำมุม 90°
ก้ามหนีบมุม 22°ก้ามหนีบมุม 22°
ก้ามหนีบแบนก้ามหนีบแบน
ก้ามหนีบแบนและแหลมก้ามหนีบแบนและแหลม
ข้อต่อกล่องข้อต่อกล่อง
ข้อต่อยึดด้วยสลักข้อต่อยึดด้วยสลัก
พื้นผิวในการยึดจับที่เรียบลื่นพื้นผิวในการยึดจับที่เรียบลื่น
มาพร้อมตัวจับตะกั่วมาพร้อมตัวจับตะกั่ว
มาพร้อมสปริงเปิดมาพร้อมสปริงเปิด
มุมมุม
หน้าสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่มหน้าสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่ม
หน้าสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่มและมีหน้าตัดลายขวางหน้าสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่มและมีหน้าตัดลายขวาง


ความกว้างตามแนบราบความกว้างตามแนบราบ
พระจันทร์ครึ่งดวงพระจันทร์ครึ่งดวง
มาพร้อมกับไม้ฉากขนาด 3/8มาพร้อมกับไม้ฉากขนาด 3/8"
สามเหลี่ยมสามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยมเหมือนขั้นบันไดสี่เหลี่ยมเหมือนขั้นบันได
เบ้าเสียบหกเหลี่ยมเบ้าเสียบหกเหลี่ยม
เส้นผ่านศูนย์กลางหกเหลี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลางหกเหลี่ยม
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ้าเสียบเส้นผ่านศูนย์กลางเบ้าเสียบ
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ฉากเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ฉาก
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ (ขนาดปรากฏ)เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ (ขนาดปรากฏ)
ไม้ฉากด้านนอกขนาด 1/2ไม้ฉากด้านนอกขนาด 1/2"
ไม้ฉากด้านในขนาด 1/2ไม้ฉากด้านในขนาด 1/2"
ไม้ฉากด้านในขนาด 3/8ไม้ฉากด้านในขนาด 3/8"


สกรูเว้าแบบขวางสกรูเว้าแบบขวาง
สกรูเว้าแบบขวาง Pozidrivสกรูเว้าแบบขวาง Pozidriv
สกรูแบบช่องสกรูแบบช่อง
แหวนภายในแหวนภายใน
แหวนยึดแหวนยึด
แหวนยึดแบบตรงแหวนยึดแบบตรง
แหวนยึดแบบทแยงมุมแหวนยึดแบบทแยงมุม
แหวนล็อคสลักภายนอกแหวนล็อคสลักภายนอก


ความยาวความยาว
ค่อยๆ ปล่อยไฟฟ้าสถิตแบบกระจายออกค่อยๆ ปล่อยไฟฟ้าสถิตแบบกระจายออก
จะต้องหยุดการทำงานจะต้องหยุดการทำงาน
น้ำหนักน้ำหนัก
ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว และยังเป็นไปตามข้อกำหนด GPSG (พระราชบัญญัติความปลอดภัยของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์)ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว และยังเป็นไปตามข้อกำหนด GPSG (พระราชบัญญัติความปลอดภัยของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์)
ผ่านการทดสอบเชิงเครื่องกลตามพรบ.ความปลอดภัยของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบเชิงเครื่องกลตามพรบ.ความปลอดภัยของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
หุ้มฉนวนตาม  DIN VDE 0680/1 ใช้ได้ถึง 1000 V AC/1500 V DCหุ้มฉนวนตาม DIN VDE 0680/1 ใช้ได้ถึง 1000 V AC/1500 V DC
หุ้มฉนวนตาม  IEC 60900 ใช้ได้ถึง 1000 V AC/1500 V DCหุ้มฉนวนตาม IEC 60900 ใช้ได้ถึง 1000 V AC/1500 V DC
อัพเกรดแล้ว/พัฒนาแล้วอัพเกรดแล้ว/พัฒนาแล้ว
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องหมาย WEEE (คำแนะนำเกี่ยวกับของเสียทางไฟฟ้าและอุปรกรณ์อิล็กทรอนิก)เครื่องหมาย WEEE (คำแนะนำเกี่ยวกับของเสียทางไฟฟ้าและอุปรกรณ์อิล็กทรอนิก)
เป็นไปตามข้อแนะนำแบบยุโรปเป็นไปตามข้อแนะนำแบบยุโรป
ใหม่ใหม่